Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Centrum Rehabilitacji Libold jest prywatnym ośrodkiem udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych.

Nasza oferta rehabilitacji obejmuje świadczenia z zakresu rehabilitacji neurologicznej, neurologopedii oraz fizjoterapii. Prowadzimy profesjonalną terapię zaburzeń procesów integracji sensorycznej, poprzedzoną w każdym przypadku własną diagnostyką z wykorzystaniem oryginalnych narzędzi ewaluacyjnych obejmujących Profil Sensoryczny autorstwa W. Dunn (umożliwiający ocenę poziomu zaburzeń począwszy już od okresu niemowlęcego) oraz Testy Integracji Sensorycznej i PraksjiTM (SIPT) autorstwa A. Jean Ayres, stanowiące światowy, złoty standard w zakresie analizy procesów integracji sensorycznej u dzieci.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w naszym ośrodku zlokalizowanym w Wilczyce koło m. Wrocław. Dysponowane zaplecze lokalowo-sprzętowe niczym nie przypomina otoczenia charakterystycznego dla przychodni, poradni czy ośrodków rehabilitacyjnych. Zapewnia ono dziecku komfortowe warunki pobytu oraz domową atmosferę. Znacząco motywuje to dziecko do współpracy i bezpośrednio wpływa na możliwe do uzyskania efekty terapii. Jednocześnie podczas wizyty opiekunowie mają do swojej dyspozycji komfortowe warunki pobytu, odpoczynku czy pracy. Serdecznie zapraszamy do osobistej wizyty w naszym ośrodku.

Rehabilitacja prowadzona jest wg. własnego systemu terapii i usprawniania dzieci. Zakres pracy terapeutycznej jest zawsze indywidualnie dobierany do stanu zdrowotnego dziecka i stanowi połączenie przede wszystkim wiedzy medycznej, doświadczenia oraz różnorodnych nauk i technik w zakresie usprawniania i wspomagania terapii. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie indywidualnej pracy terapeutów z dzieckiem.

Oferowane świadczenia rehabilitacyjno - terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci:

  • urodzonych przed terminem,
  • z zaburzeniami rozwoju funkcji psychomotorycznych,
  • z wadami ośrodkowego układu nerwowego,
  • z chorobami genetycznymi,
  • z chorobami układu sercowo – naczyniowego,
  • z chorobami endykronologicznymi,
  • z chorobami układu kostno – stawowego,
  • ze schorzeniami metabolicznymi,
  • z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,
  • z wadami postawy.

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409