Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Witamy na naszej stronie internetowej

Naszą działalnością jest rehabilitacja na lądzie i w wodzie dzieci oraz niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Zajęcia skierowane są dla wszystkich dzieci bez względu na rodzaj występujących deficytów, schorzenia czy dysfunkcji. Prowadzone są w naszym centrum rehabilitacji zlokalizowanym w Wilczyce koło miasta Wrocław. Dysponowane zaplecze lokalowo-sprzętowe niczym nie przypomina otoczenia charakterystycznego dla przychodni, poradni czy ośrodków rehabilitacyjnych. Zapewnia ono dziecku komfortowe warunki pobytu oraz domową atmosferę. Znacząco motywuje to dziecko do współpracy i bezpośrednio wpływa na możliwe do uzyskania efekty terapii. Jednocześnie podczas wizyty opiekunowie mają do swojej dyspozycji komfortowe warunki pobytu, odpoczynku czy pracy.

Nasza oferta zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych na sali obejmuje świadczenia zdrowotne z zakresu neurorehabilitacji w tym między innymi profesjonalną terapię zaburzeń procesów integracji sensorycznej, poprzedzoną w każdym przypadku własną diagnostyką z wykorzystaniem oryginalnych narzędzi ewaluacyjnych obejmujących Profil Sensoryczny autorstwa W. Dunn (umożliwiający ocenę poziomu zaburzeń począwszy już od okresu niemowlęcego) oraz Testy Integracji Sensorycznej i PraksjiTM (SIPT) autorstwa A. Jean Ayres, stanowiące światowy, złoty standard w zakresie analizy procesów integracji sensorycznej u dzieci.

Rehabilitacja prowadzona jest wg. własnego systemu terapii i usprawniania dzieci. Zakres pracy terapeutycznej jest zawsze indywidualnie dobierany do stanu zdrowotnego dziecka i stanowi połączenie przede wszystkim wiedzy medycznej, doświadczenia oraz różnorodnych nauk i technik w zakrsie usprawniania i wspomagania terapii. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie indywidualnej pracy terapeutów z dzieckiem oraz prowadzone są przez kadrę terapeutów, posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe w terapii z dzieci.

Serdecznie zapraszamy.

REHABILITACJA NA LĄDZIE

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na lądzie.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl