Ferie i półkolonie rehabilitacyjne

Co roku organizujemy ferie oraz półkolonie rehabilitacyjne. Uczestnictwo każdego dziecka połączone jest indywidualnym programem terapii dziecka. Czas trwania turnusu wynosi 2 tygodnie (10 dni z wyłączeniem soboty i niedzieli). Dzienny pobyt dziecka trwa 7-8 godzin zegarowych. W ramach dziennego pobytu, dziecko uczestniczy w czterech godzinach zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych w tym dwóch godzinach rehabilitacji indywidualnej oraz dwóch godzinach zajęć w grupie rówieśniczej. Pozostały czas przeznaczony jest na zajęcia kognitywne oraz zabawę.

Przed rozpoczęciem udziału w półkolonii, z każdym opiekunem konsultujemy dziecko i proponujemy zakres zajęć. Maksymalna ilość dzieci biorących udział w turnusach wynosi 8 osób. W ramach pobyt dziecko otrzymuje pełne wyżywienie przyrządzanego przez własnego kucharza.

REHABILITACJA NA LĄDZIE

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na lądzie.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl