Ferie i półkolonie rehabilitacyjne

Co roku organizujemy ferie oraz półkolonie rehabilitacyjne. Uczestnictwo każdego dziecka połączone jest z indywidualnym programem rehabilitacji. Czas trwania turnusu wynosi 2 tygodnie (10 dni z wyłączeniem soboty i niedzieli). Dzienny pobyt dziecka trwa 7-8 godzin zegarowych.

W ramach dziennego pobytu, breitling repliki zegarków każde dziecko uczestniczy w czterech godzinach zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych w tym dwóch godzinach rehabilitacji indywidualnej oraz dwóch godzinach zajęć w grupie rówieśniczej. Pozostały czas przeznaczony jest na zajęcia kognitywne oraz zabawę.

Przed rozpoczęciem, z każdym opiekunem uzgadniamy zakres zajęć. Maksymalna ilość dzieci biorących udział jednocześnie w turnusie wynosi 8 osób. W ramach pobytu dziecko otrzymuje pełne wyżywienie przyrządzane przez własnego kucharza.

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl