Neurologopedia

Neurologopedia zajmuje się terapią osób cierpiących na afazję, dysfazję, anartrię, dyzartrię, porażenie mózgowe, autyzm czy mutyzm. Są to zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Coraz więcej dzieci zmaga się z rozmaitymi problemami wpływającymi na opóźnienie procesu nabywania mowy.

Czynników zaburzających rozwój mowy jest wiele. Należą do nich m.in. czynniki okołoporodowe (niedotlenienie, wcześniactwo, leki stosowane w czasie ciąży, problemy z karmieniem), choroby i wady genetyczne, nieprawidłowości w budowie twarzoczaszki, wady słuchu czy zaniedbania środowiskowe.

W przypadku opóźnień rozwojowych zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, który wykona dokładną i wnikliwą diagnozę oraz zaleci optymalną formę terapii.


Turnusy logopedyczne

Bardzo skutecznym sposobem terapii logopedycznej jest uczestnictwo w turnusach logopedycznych. W trakcie turnusu logopedycznego każde dziecko odbywa codzienne spotkania z neurologopedą i wspólnie pracują nad poprawą jakości komunikacji słownej, niwelując równocześnie inne dysfunkcje.

Dziecko jest dla nas całością złożoną z wielu systemów, z których każdy wymaga uwagi i osobnego traktowania, dlatego terapia logopedyczna jest wspomagana rehabilitacją ze specjalistą np. z zakresu integracji sensorycznej (SI) czy fizjoterapii.

Bardzo dobre rezultaty terapii logopedycznej podczas turnusów daje zastosowanie przezczaszkowej stymulacji mózgu tDCS znanej na polskim rynku jako „mikropolaryzacja mózgu”. Jest to technika oddziaływania impulsami elektrycznymi na wybrane obszary mózgu. Częstotliwość prądu jest zbliżona do naturalnych prądów fizjologicznych. Technika przezczaszkowej stymulacji bazuje na plastyczności mózgu, wspomagając tworzenie nowych połączeń neuronalnych. Stosujemy ją z powodzeniem podczas terapii neurologopedycznej, aby zmaksymalizować efekty terapeutyczne. Dzięki systematycznym sesjom mikropolaryzacji mózgu poprawie ulega rozumienie i rozwój mowy czynnej, fluencja słowna, pamięć oraz zdolności poznawcze.

Przed każdym turnusem wyznaczamy ogólny i szczegółowy cel terapii logopedycznej, jednocześnie uwzględniając priorytety rodzica.

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl