Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Kiedy procesy integracji sensorycznej są zakłócone, wiele problemów w nauce, rozwoju motorycznym oraz zachowaniu dziecka może wystąpić.


Nadwrażliwości na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe lub dźwiękowe

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: słaba koncentracja, obronność dotykowa, unikanie tekstur, niektórych ubrań i pokarmów. Reakcje strachu na zwykłą aktywność ruchową jak np. zabawa na podwórku. Wrażliwość na głośne dźwięki. Dziecko może zachowywać się agresywnie w odpowiedzi na nieoczekiwany bodziec zewnętrzny.


Ograniczona reakcja na stymulację sensoryczną

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: Słaba reakcja na stymulację sensoryczną. Dziecko poszukuje intensywnych wrażeń sensorycznych jak np. wirowanie ciałem, upadanie i zderzanie z przedmiotami. Może nie zwracać uwagi na ból lub pozycję ciała. Może oscylować pomiędzy stanem nadpobudzenia i brakiem reakcji.


Nieodpowiednio wysoki lub niski poziom aktywności

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: Dziecko jest ciągle w ruchu lub może być bardzo powolne i szybko się męczyć.


Problemy z koordynacją

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: Dziecko może mieć słabą równowagę, duże trudności uczenia się nowych zadań wymagających koordynacji motorycznej, może wydawać się nieporadne, sztywne lub niezdarne.


Opóźnienia w osiągnięciach naukowych lub czynnościach codziennych

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: Dziecko może mieć problemy z nauką pomimo normalnego lub wysokiego poziomu inteligencji. Problemy z pisaniem, używaniem nożyczek, wiązania sznurówek, zapinania guzików lub czynnościach codziennych.


Słaba organizacja zachowania

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: Dziecko może być impulsywne, łatwo rozpraszane, cechować się brakiem planowania podejścia do obowiązków oraz brakiem oczekiwań co do rezultatów podjętych czynności. Może mieć trudności z przystosowaniem do nowych sytuacji lub z utrzymaniem kierunku. Może stać się sfrustrowane, agresywne lub wycofać się po poniesieniu porażki.


Słaba własna samoocena

OBSERWOWANE ZACHOWANIA: Dziecko może wydawać się leniwe, znudzone lub pozbawione motywacji. Może unikać zadań, być uparte i problematyczne.

REHABILITACJA NA LĄDZIE

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na lądzie.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl