Przeznaczenie terapii

Zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne na sali przeznaczone są między innymi dla dzieci:

 • urodzonych przedwcześnie,
   
 • z zaburzeniami rozwoju funkcji psychomotorycznych,
   
 • z wadami ośrodkowego układu nerwowego,
   
 • z chorobami genetycznymi,
   
 • z chorobami układu sercowo – naczyniowego,
   
 • z chorobami endykronologicznymi,
   
 • z chorobami układu kostno – stawowego,
   
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
   
 • z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,
   
 • z wadami postawy.

REHABILITACJA NA LĄDZIE

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na lądzie.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl