Terapia kognitywna


Zakres świadczeń w zakresie terapii kognitywnej obejmuje między innymi:

 • modelowanie wzorców myślowych (wspomagany tDCS),
   
 • poprawa koncentracji i uwagi (wspomagana tDCS),
   
 • terapia dyskalkulii,
   
 • terapia dysleksji,
   
 • terapia zaburzeń procesów poznawczych w autyzmie i ASD oraz innych zaburzeniach jak z. Aspergera, ADHD, ADD.

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409