Terapia kognitywna


Zakres świadczeń w zakresie terapii kognitywnej obejmuje między innymi:

 • modelowanie wzorców myślowych (wspomagany tDCS),
   
 • poprawa koncentracji i uwagi (wspomagana tDCS),
   
 • terapia dyskalkulii,
   
 • terapia dysleksji,
   
 • terapia zaburzeń procesów poznawczych w autyzmie i ASD oraz innych zaburzeniach jak z. Aspergera, ADHD, ADD.

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl