Cennik

Cena pojedynczych zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych wynosi 130,00 zł.

Cena pojedynczych zajęć rehabilitacyjno- terapeutycznych obejmujących elektrostymyulację mięśniową wynosi 150,00 zł.

Czas trwania każdych zajęć wynosi 60 minut.

Wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w postaci indywidualnych zajęć dziecka i terapeuty.tDCS - mikropolaryzacja mózgu

W naszym programie rehabilitacji mikropolaryzacja mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym – tDCS) stanowi technikę wspomagającą proces terapeutyczny. Wykonywana jest nieodpłatnie, wyłącznie w połączeniu z indywidualnie dopasowanym do dziecka programem terapii w ramach cyklicznych, indywidualnych zajęć oraz turnusów rehabilitacyjnych.

 

DIAGNOSTYKA

 • Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej – używane narzędzia ewaluacyjne: Profil Sensoryczny autorstwa W. Dunn (umożliwiający ocenę stanu integracji sensorycznej począwszy już od okresu niemowlęcego), Testy Integracji Sensorycznej i Praksji (SIPT) TM autorstwa A. J. Ayres, stanowiących światowy, złoty standard w zakresie profesjonalnej analizy zaburzeń procesów integracji sensorycznej) – 500,00 zł
   
 • Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka od 0-12 roku życia – używane narzędzia ewaluacyjne: Testy Denver II (DDST) autorstwa W i K. Frankenburg oraz Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa autorstwa T. Hellbrügg  – 250,00 zł
   
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna – 250,00 zł
   
 • Diagnoza logopedyczna – 250,00 zł
   
 • Analiza chodu z wideorejestracją – 250,00 zł
   
 • Diagnoza postawy ciała z dokumentacją fotograficzną i wideorejestracją – 250,00 zł
   

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

Cena udziału w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 • 3 500,00 zł – turnus 10 dni zajęciowych - z wyłaczeniem sobót i niedziel (2 godziny zegarowe zajęć dziennie)
   
 • 5 500,00 zł – turnus 10 dni zajęciowych - z wyłaczeniem sobót i niedziel (3 godziny zegarowe zajęć dziennie)
   
 • 7 500,00 zł – turnus 15 dni zajęciowych - z wyłaczeniem sobót i niedziel (3 godziny zegarowe zajęć dziennie)
   
 • 6 200,00 zł – turnus 10 dni zajęciowych - z wyłaczeniem sobót i niedziel (3 godziny zegarowe zajęć dziennie w tym 1 godzina zajęć w basenie)

Wszystkie zajęcia w ramach turnusów odbywają się wyłącznie w postaci indywidualnych zajęć dziecka i terapeuty.

 

FERIE I PÓŁKOLONIE REHABILITACYJNE

Cena udziału w feriach i półkoloniach rehabilitacyjnych wynosi 5000,00 zł.

Czas trwania pobytu wynosi 2 tygodnie (10 dni z wyłączeniem soboty i niedzieli).

Dzienny pobyt dziecka trwa 6-8 godzin zegarowych.

W ramach dziennego pobytu, breitling repliki zegarków dziecko uczestniczy w czterech godzinach zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych w tym dwóch godzinach rehabilitacji indywidualnej oraz dwóch godzinach zajęć w grupie rówieśniczej. Pozostały czas przeznaczony jest na zajęcia kognitywne oraz zabawę.

Cena obejmuje pełne wyżywienie, które przyrządzane jest przez własnego kucharza.

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl