Cennik

ZAJĘCIA JEDNOSTKOWE

Cena pojedynczych zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych wynosi 120,00 zł (*)

Czas trwania każdych zajęć wynosi 60 minut.

Wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w postaci indywidualnych zajęć dziecka i terapeuty.

(*) w naszym programie rehabilitacji mikropolaryzacja mózgu (przedczaszkowa stymulacja prądem stałym – tDCS) stanowi technikę wspomagającą proces terapeutyczny. Wykonywana jest nieodpłatnie, wyłącznie w połączeniu z indywidualnie dopasowanym do dziecka programem terapii w ramach cyklicznych, indywidualnych zajęć oraz turnusów rehabilitacyjnych.
 

DIAGNOSTYKA

 • Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej – używane narzędzia ewaluacyjne: Profil Sensoryczny autorstwa W. Dunn (umożliwiający ocenę stanu integracji sensorycznej począwszy już od okresu niemowlęcego), Testy Integracji Sensorycznej i Praksji (SIPT) TM autorstwa A. J. Ayres, stanowiących światowy, złoty standard w zakresie profesjonalnej analizy zaburzeń procesów integracji sensorycznej) – 500,00 zł
   
 • Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka od 0-12 roku życia – używane narzędzia ewaluacyjne: Testy Denver II (DDST) autorstwa W i K. Frankenburg oraz Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa autorstwa T. Hellbrügg  – 250,00 zł
   
 • Ocena fizjoterapeutyczna – 250,00 zł
   
 • Analiza chodu z wideorejestracją – 250,00 zł
   
 • Diagnoza postawy ciała z dokumentacją fotograficzną i wideorejestracją – 250,00 zł
   
 • Diagnoza logopedyczna – 250,00 zł
   

TURNUSY REHABILITACYJNE

Cena udziału w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 • 3000,00 zł – turnus 10 dni zajęciowych (2 godziny zegarowe zajęć dziennie)
   
 • 4600,00 zł – turnus 10 dni zajęciowych (3 godziny zeagrowe zajęć dziennie)
   
 • 7500,00 zł – turnus 15 dni zajęciowych (3 godziny zeagrowe zajęć dziennie)

W cenę turnusu wliczona jest stymulacja tDCS „mikropolaryzacja mózgu” oraz diagnoza stanu dziecka.

Wszystkie zajęcia w ramach turnusów odbywają się wyłącznie w postaci indywidualnych zajęć dziecka i terapeuty.
 

FERIE I PÓŁKOLONIE REHABILITACYJNE

Cena udziału w feriach i półkoloniach rehabilitacyjnych wynosi 5000,00 zł.

Czas trwania pobytu wynosi 2 tygodnie (10 dni z wyłączeniem soboty i niedzieli).

Dzienny pobyt dziecka trwa 6-8 godzin zegarowych.

W ramach dziennego pobytu, dziecko uczestniczy w czterech godzinach zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych w tym dwóch godzinach rehabilitacji indywidualnej oraz dwóch godzinach zajęć w grupie rówieśniczej. Pozostały czas przeznaczony jest na zajęcia kognitywne oraz zabawę.

Cena obejmuje pełne wyżywienie, które przyrządzane jest przez własnego kucharza.

REHABILITACJA NA LĄDZIE

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na lądzie.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl