tDCS mikropolaryzacja mózgu

Podczas zajęć rehabilitacyjnych w naszym ośrodku dziecko może zostać poddane przezczaszkowej stymulacji prądem stałym tDCS (nazywanej często w Polsce  „mikropolaryzacja mózgu”).

Przezczaszkowa stymulacja pradem stałym tDCS (mikroplaryzacja mózgu) stanowi technikę wspomagania procesu terapii.

W naszym programie rehabilitacji mikropolaryzacja mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym – tDCS) wykonywana jest nieodpłatnie, wyłącznie w połączeniu z indywidualnie dopasowanym do dziecka programem terapii w ramach cyklicznych, indywidualnych zajęć oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Mikropolaryzacja mózgu "przezczaszkowa stymulacja prądem stałym - tDCS" jest nieinwazyjną, bezbolesną stymulacją korową mózgu, wykorzystującą bezpośrednie przepływy elektryczne w celu stymulowania określonych obszarów mózgu. Stały prąd o niskim napięciu przechodzi przez dwie elektrody umieszczone wokół głowy powodując modulację aktywności neuronalnej. Rozróżnia się dwa rodzaje mikropolaryzacji mózgu: anodową i katodową. Stymulacja anodowa ma na celu pobudzenie aktywności neuronalnej zaś katodowa powstrzymuje lub zmniejsza ta aktywność. Celem zastosowania tDCS w procesie terapeutycznym jest poprawa neuroplastyczności korowej mózgu.

Pomimo, że mikropolaryzacja mózgu jest nadal eksperymentalną formą stymulacji, potencjalnie posiada kilka zalet nad innymi technikami stymulacji. Jest nie inwazyjna, bezbolesna i bezpieczna. Najbardziej rozpoznanym efektem ubocznym stymulacji tDCS jest delikatne swędzenie kości skroniowej.

Przeciwwskazaniem do mikopolaryzacji mózgu są: metalowe implanty w mózgu, infekcja, epilepsja.

Stymulacja tDCS (mikropolaryzacja mózgu) ma zastosowanie między innymi w zaburzeniach takich jak:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • afazja,
 • autyzm i jego spektrum,
 • wady genetyczne,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • problemy z uczeniem się, pamięcią i koncentracją,
 • ADHD, ADD,
 • nieprawidłowa komunikacja międzypółkulowa (stymulacja ciała modzelowatego),
 • zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny,
 • zaburzenia psychoemocjonalne.

Wybór obszaru poddawanego elektrostymulacji zależy od rodzaju zaburzenia.

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl