Turnusy rehabilitacyjne

Realizując opiekę rehabilitacyjno – terapeutyczną dzieci wg własnego programu i koncepcji usprawniania, w zależności od stanu lub dysfunkcji dziecka, proponujemy rehabilitację w postaci turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne trwają 10 lub 15 dni z wyłączeniem sobót i niedziel.

W trakcie każdego dnia uczestnictwa dziecko otrzymuje 2 lub 3 godziny zegarowe zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych indywidualnie z terapeutą. Dobór rodzaju zajęć uzależniony jest wyłącznie od oceny potrzeb dziecka. Program terapii w ramach turnusu rehabilitacyjnego ukierunkowany jest na dostarczenie dziecku powtarzalnego bodźca w celu maksymalizacji stymulacji procesów sensomotorycznych. Powtarzalność właściwej stymulacji w odpowiednich odstępach czasowych, wpływa na uzyskanie maksymalnego torowania i tworzenia nowych połączeń neuronalnych, co w bezpośrednim połączeniu z przeprowadzoną terapią umożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów terapeutycznych.

Podczas zajęć w ramach turnusu rehabilitacyjnego dziecko może zostać poddane przezczaszkowej stymulacji prądem stałym tDCS (nazywanej często w Polsce  „mikropolaryzacją mózgu”).

Stymulacja ta stanowi technikę wspomagania procesu terapii.

Mikropolaryzacja mózgu "przezczaszkowa stymulacja prądem stałym - tDCS" jest nieinwazyjną, bezbolesną stymulacją korową mózgu, wykorzystującą bezpośrednie przepływy elektryczne w celu stymulowania określonych obszarów mózgu. Stały prąd o niskim napięciu przechodzi przez dwie elektrody umieszczone wokół głowy powodując modulację aktywności neuronalnej. Rozróżnia się dwa rodzaje mikropolaryzacji mózgu: anodową i katodową. Stymulacja anodowa ma na celu pobudzenie aktywności neuronalnej zaś katodowa powstrzymuje lub zmniejsza ta aktywność. Celem zastosowania tDCS w procesie terapeutycznym jest poprawa neuroplastyczności korowej mózgu.

Pomimo, że mikropolaryzacja mózgu jest nadal eksperymentalną formą stymulacji, potencjalnie posiada kilka zalet nad innymi technikami stymulacji. Jest nie inwazyjna, bezbolesna i bezpieczna. Najbardziej rozpoznanym efektem ubocznym stymulacji tDCS jest delikatne swędzenie kości skroniowej.

Przeciwwskazaniem do mikopolaryzacji mózgu są: metalowe implanty w mózgu, infekcja, epilepsja.

W cenę turnusu wliczona jest stymulacja tDCS „mikropolaryzacja mózgu” oraz diagnoza stanu dziecka.

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl