Turnusy rehabilitacyjne

Realizując opiekę rehabilitacyjno – terapeutyczną dzieci wg własnego programu i koncepcji usprawniania, w zależności od stanu lub dysfunkcji dziecka, proponujemy rehabilitację w postaci turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne trwają 10 dni z wyłączeniem sobót i niedziel.

W trakcie każdego dnia uczestnictwa dziecko otrzymuje 3 lub 4 godziny zegarowe zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych indywidualnie z terapeutą. Dobór rodzaju zajęć uzależniony jest wyłącznie od oceny potrzeb dziecka. Program terapii w ramach turnusu rehabilitacyjnego ukierunkowany jest na dostarczenie dziecku powtarzalnego bodźca w celu maksymalizacji stymulacji procesów sensomotorycznych. Powtarzalność właściwej stymulacji w odpowiednich odstępach czasowych, wpływa na uzyskanie maksymalnego torowania i tworzenia nowych połączeń neuronalnych, co w bezpośrednim połączeniu z przeprowadzoną terapią umożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów terapeutycznych.

Podczas zajęć w ramach turnusu rehabilitacyjnego dziecko może zostać poddane neurostymulacji:

  • przezczaskowa stymulacje mózgu prądem stałym tDCS (mikropolaryzacja mózgu) jest nieinwazyjną, bezbolesną stymulacją korową mózgu, wykorzystującą bezpośrednie przepływy elektryczne w celu stymulowania określonych obszarów mózgu. Stały prąd o niskim napięciu przechodzi przez elektrody umieszczone wokół głowy powodując modulację aktywności neuronalnej. Celem zastosowania tDCS w procesie terapeutycznym jest poprawa neuroplastyczności korowej mózgu.
     
  • bioakustyczna stymulacja mózgu BAC jest innowacyjna, bezbolesną techniką oparta na aktywacji procesów neuroplastyczności przez synchronizację endogennej aktywności neuronów poprzez zewnętrzną stymulację sensoryczną. Aktywacja neuroplastyczności powoduje przywrócenie procesów dojrzewania struktur neuronalnych a także uruchomienie monofunkcjonalnych mechanizmów kompensacyjnych. Technika ta polega na komputerowym przetwarzaniu sygnału EEG na bodziec akustyczny i prezentowaniu tego sygnału pacjentowi w czasie rzeczywistym.
     
  • neurostymulacja translingualna PoNS jest najnowszą technologią neurorehabilitacji, która stanowi syntezę nieinwazyjnej stymulacji mózgu o wielu zastosowaniach w medycynie fizycznej, neurorehabilitacji, neuronauce poznawczej i afektywnej. PoNS zintegrowany z rehabilitacją ma na celu przywrócenie funkcji, znacznie ponad granice możliwości tradycyjnej terapii, poprzez zastosowanie obu nowo opracowanych mechanizmów terapeutycznych do progresywnego treningu fizycznego i poznawczego – przy jednoczesnym zastosowaniu stymulacji mózgu przez grzbietową powierzchnię języka. Wykorzystuje sekwencyjne wzorce stymulacji elektrycznej na przedniej, grzbietowej powierzchni języka do stymulacji dolnych gałęzi nerwu trójdzielnego i twarzowego. Ciągi impulsów nerwowych ostatecznie powodują zmiany aktywności neuronalnej w odpowiednich jądrach pnia mózgu – w jądrach czuciowych i rdzeniowych kompleksu jąder trójdzielnych, ogonowej części jądra tractus solitarius, jądrach ślimakowych, klinowych i podjęzykowych oraz kręgosłupie C1- C3.

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409