Terapeuci

Izabela LiboldIzabela Libold

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Twórczyni programu rehabilitacji wodnej dla dzieci we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: "Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie 2005-2007”
 • Terapeuta WATSU® (Water Shiatsu)
 • Terapeuta WaterDance
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick
 • Instruktor dyscypliny sportu w pływaniu
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Rehabilitacja Dzieci Ryzyka
 • Wybrane Zagadnienia z Diagnostyki Terapii Dzieci Ryzyka
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 roku życia
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne


 

Paulina KmiecikPaulina Kmiecik

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Fizjoterapeuta
 • Wolontariuszka podczas zajęć rehabilitacji wodnej dla dzieci we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: "Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie 2005-2007”
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation)
 • PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) w pediatrii
 • PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) i skoliozy
 • MDT (McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy)
 • MWM (The Mulligan Copncept of Mobilization with Movement)
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Kinesiotaping
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Aktywna rehabilitacja dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 - 12 miesięcy


 

Justyna Lara-CzachurskaJustyna Lara-Czachurska

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Neurologopeda kliniczny
 • Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej
 • Prowadzenie terapii logopedycznej w języku angielskim (biegła znajomość języka angielskiego)
 • Instruktor masażu Shantal
 • Instruktor masażu Shantal Body Touch dla dorosłych i kobiet w ciąży
 • Terapeuta miofunkcjonalny

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Terapia neurotaktylna MNRI dr S. Masgutovej
 • Kinesiotaping logopedyczny
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych
 • Manualna terapia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego i nerwów twarzowych
 • Terapia dysfagii i zaburzeń sensorycznych w obszarze jamy ustnej
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej z uwzględnieniem zaburzeń zgryzowych u dzieci
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Stymulacja funkcji poznawczych osób z autyzmem i zaburzeniami
  o podłożu neurologicznym, z zastosowaniem elementów psychomotoryki oraz integracji sensorycznej
 • Terapia autyzmu metodą programu rozwoju relacji (RDI)
 • tDCS - przezczaszkowa stymulacja prądem stałym


 

Anna Bola-BrzezińskaAnna Bola-Brzezińska

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta NDT Bobath
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Terapia w zakresie zastosowania kobinezonów kosmiczych - ortezy dynamicznej typu Dunag 01
 • Kinesiotaping
 • Podstawy jogi dla dzieci
 • Wielowymiarowa terapia manualna stóp
 • Terapia tkanek miękkich w pediatri
 • Osteopatia w pediatri i neonatologii
 • Pierwsza pomoc u dzieci i niemowląt
 • Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Terapia neurobilogiczna


 

Natalia FraśNatalia Fraś

 • Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Fizjoterapeuta
 • Instruktor pływania osób niepełnosprawnych
 • Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Terapia neurotaktylna MNRI dr. S. Masgutovej
 • Kinesiotaping
 • Wstęp do teorii terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej
 • Dynamiczna reedukacja chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym oraz w chorobach neurologicznych
 • Terapia ręki w zaburzeniach neurologicznych i psychomotorycznych
 • Stymulacja przedsionkowo-słuchowa w zaburzeniach rozwoju ruchowego i mowy
 • Terapia zaburzeń przetwarznia sensorycznego u dzieci w wieku 0-3 roku życia w chorobach OUN oraz zespołach genetycznych


 

Michał KowalewskiMichał Kowalewski

 • Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Ratownik medyczny
 • Student kierunku "Pedagogika" na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Instruktor dyscypliny sportu w pływaniu

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Wczesna interwencja u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Integracja sensoryczna w środowisku wodnym

REHABILITACJA NA SALI

Zapraszamy do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl