Terapeuci

Izabela LiboldIzabela Libold

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Twórczyni programu rehabilitacji wodnej dla dzieci we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: "Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie 2005-2007”
 • Terapeuta WATSU® (Water Shiatsu)
 • Terapeuta WaterDance
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick
 • Instruktor dyscypliny sportu w pływaniu
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • „Rehabilitacja Dzieci Ryzyka” (kurs specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej zorganizowany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu)
 • „Wybrane Zagadnienia z Diagnostyki Terapii Dzieci Ryzyka” (kurs doskonalący zorganizowany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu)
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 roku życia

 

Paulina RoikPaulina Roik

 • Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu
 • Fizjoterapeuta
 • Wolontariuszka podczas zajęć rehabilitacji wodnej dla dzieci we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: "Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie 2005-2007”
 • Instruktor rehabilitacji w środowisku wodnym i nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. koncepcji Halliwick
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • PNF – Proprioceptywne Neuro-Mięśniowe Torowanie Ruchu
 • PNF – Proprioceptywne Neuro-Mięśniowe Torowanie Ruchu w Pediatrii
 • PNF – Proprioceptywne Neuro-Mięśniowe Torowanie Ruchu i Skoliozy
 • MDT – Diagnostyka i Terapia Mechaniczna metodą McKenziego
 • Terapia Manualna MWM – Mobilizacja z Ruchem metodą Mulligana
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Kinesiotaping
 • Udzielanie Pierwszej Pomocy
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera – Band
 • „Aktywna rehabilitacja dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego zorganizowanym” (szkolenie zorganizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji)
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 - 12 miesięcy

 

Magdalena Kazimierska-Zającdr Magdalena Kazimierska-Zając

 • Ukończyła Uniwersytet Wrocławski
 • Doktor nauk o zdrowiu
 • Neurologopeda
 • Magister filologii polskiej
 • Wykładowca akademicki

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Wczesna interwencja i wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Ortodontyczne uwarunkowania wad mowy
 • Diagnozy i terapii dziecka dyslektycznego
 • Propedeutyka psychomotoryki - Von Psychomotorisccher Ubungsbehandlung zur Psychomotorik des Empowerment

 

Ewelina ModzelewskaEwelina Modzelewska

 • Ukończyła Uniwersytet Wrocławski
 • Neurologopeda
 • Magister filologii polskiej

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia
 • Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy – część I
 • Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Z dysleksją przez całe życie – dobre praktyki
 • Zaburzenia rozwoju mowy – wybrane metody diagnozy i terapii
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym

 

REHABILITACJA NA LĄDZIE

Zapraszamy Państwa do naszego
ośrodka rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na lądzie.

ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce / Wrocław

Kontakt

IZABELA LIBOLD
Tel.: (+48) 502-392-409

kontakt@crlibold.pl
kontakt@terapiawodnalibold.pl