O nas

Centrum Rehabilitacji Libold jest prywatnym podmiotem udzielającym kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych.

Nasza działalność została rozpoczęta w 2008 roku, początkowo w celu kontynuowania innowatorskich zajęć rehabilitacji w wodzie dla dzieci, które stworzyłam w ramach Rządowego Programu Pilotażowego pt.: „Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie” w latach 2005 – 2007. W tym okresie z zajęć tych skorzystało ponad 500 dzieci z różnymi dysfunkcjami. Zyskały one akceptację i uznanie lekarzy oraz opiekunów dzieci ze względu na obserwowane przez nich efekty terapeutyczne.

Po zakończeniu trwania w/w programu, z początkiem 2008 roku, podjęliśmy próbę kontynuacji tej formy rehabilitacji w celu umożliwienia dotychczas korzystającym dzieciom dalszego uczestnictwa w zajęciach oraz zainteresowanie tą formą terapii osób poszukujących innych, alternatywnych w stosunku do powszechnie praktykowanych na rynku technik pracy terapeutycznej.

W 2013 roku poszerzyliśmy zakres działalności o rehabilitację dzieci na sali. Zajęcia rehabilitacyjne na sali odbywają się w naszym ośrodku zlokalizowanym w Wilczyce koło m. Wrocław. Ośrodek absolutnie niczym nie przypomina poradni rehabilitacyjnej. Dzieci oraz opiekunowie mają w nim zapewnione komfortowe warunki terapii i pobytu.

I. A. Libold

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409