Neurologopedia

Neurologopedia zajmuje się terapią osób cierpiących na afazję, dysfazję, anartrię, dyzartrię, porażenie mózgowe, autyzm czy mutyzm. Są to zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Coraz więcej dzieci zmaga się z rozmaitymi problemami wpływającymi na opóźnienie procesu nabywania mowy.

Czynników zaburzających rozwój mowy jest wiele. Należą do nich m.in. czynniki okołoporodowe (niedotlenienie, wcześniactwo, leki stosowane w czasie ciąży, problemy z karmieniem), choroby i wady genetyczne, nieprawidłowości w budowie twarzoczaszki, wady słuchu czy zaniedbania środowiskowe.

W przypadku opóźnień rozwojowych zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, który wykona dokładną i wnikliwą diagnozę oraz zaleci optymalną formę terapii.

Rehabilitacja na sali:

Zapraszamy serdecznie do naszego
centrum rehabilitacji dzieci i niemowląt w celu
zapoznania się z ofertą rehabilitacji na sali.

CENTRUM  REHABILITACJI  LIBOLD
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce koło m. Wrocław

Kontakt:

IZABELA  LIBOLD
tel.: (+48) 502-392-409